Informasjon til jegeren

Søknad om jakt.

Søknadskjema om jakt legges ut her på hjemmesiden og på Facebook etter at årsmøtet er avholdt i midten av mars.

Søknadsfristen er 1.juni.

 

Generelt (gjelder alle):

1. Alle jaktkort er personlige og kan ikke overdras til andre.

Betalt faktura for tildelt jakt er lik jaktkort.

2. Jegeren har ansvar for å være kjent med valdets grenser. Info og kart kan fås hos områdeformannen.

3. Tildeling av jaktkort gir ingen automatisk rett til å benytte skogsbilveger og andre private veier. Det presiseres at Utmarkslagets jaktareal ikke omfatter innmark. Vis hensyn i nærheten av hus og gårdsplasser.

4. Jakttider:
I hele Utmarkslagets område er elgjakta fra 05.10 og de 10 første dagene er reservert elgjakt. Etter dette åpnes det for samjakt, men det må planlegges med jaktleder for elgjaktlaget. Kontakt områdeformann for nærmere informasjon.

5. Utmarkslaget tar forbehold om å stanse all jakt dersom snøforholdene tilsier dette.

6. Ved bruk av hund, prøv å samordne med andre jegere i valdet, slik at det ikke blir for mange hunder samtidig.

7. Utmarkslaget oppfordrer alle jegere til å gå med lett synlige klær, f. eks rød lue. Sikkerhet skal prioriteres foran jaktutbytte.

8. Alle jaktkortinnehavere skal innen angitt frist rapportere om felt vilt til Utmarkslaget.

Fristen er 3 dager etter felt rådyr og 10 dager etter jaktslutt på de andre artene.

Ved jaktslutt skal det også rapporteres hvis det ikke er skutt rådyr, null er også et tall.

Manglende rapportering medfører et gebyr på 300,- kr på neste års jaktkort.

9. Jaktkortet er først gyldig etter betaling. Betalingsfrist er før jakta starter og senest 9. august. Ved manglende betaling vil det sendes ut purring tillagt et gebyr på kr.210,-.

10. Nytt jaktkort tildeles ikke hvis det finnes en ubetalt faktura for tidligere tildelt jakt.

 

Rådyrjakt:

1. Medlemmer som er tildelt rådyrjakt kan ha med seg inntil to jegere. Kort-innehaver må selv delta på jakten. Én jeger skal ha med seg egenmelding fra kortinnehaver, nr. to må ha gjestekort. Jegeravgift skal være betalt.

En dags gjestekort koster kr.100,- og kan betales med Vipps til nr: 519159.

2. Jegeren plikter å kunne fremvise våpenkort og årlig godkjent skytterprøve.

3. Ikke medlemmer kan ikke ha med seg gjestejegere.

4. De som har rådyrkort kan fortsatt jakte sammen med andre i det feltet de er tildelt jakt etter at deres kvote er skutt. Det forutsettes at den som har gjenværende kvote jakter samtidig.

5. Ved rådyrjakt må det tas hensyn til de som driver harejakt.

6. Jaktkort på rådyr inkluderer ettersøksavtale for rådyr. Ettersøksekvipasjer som har avtale med Utmarkslaget kan benyttes uten kostnad for jegeren. Se nederst på siden.

7. Ved felling av rådyrkalv får jegeren tilbakebetalt 50% av prisen for et rådyrkort. Dokumentasjon på felt kalv skal skje ved at hodet vises til Utmarkslagets representant. Kortinnehaver må selv sørge for fremvisning av hodet hos en av følgende personer innen 31.12. (ring og avtal tidspunkt):

- Christoffer Bu Hvittingfossvn. 312 tlf. 93421218
- Gorm Thune Langeliveien 1 tlf. 33 05 04 67 / 93 23 85 94

Ved visning vil et øre kappes av, og kortinnehavers navn, adresse og kontonummer noteres. Husk derfor kontonummer ved visning! Utbetaling vil skje pr. bank direkte til kortinnehaver innen 20. januar. Felling av kalv teller på tildelt kvote som felt voksent rådyr.

Bakgrunnen for denne ordningen er at en alt for stor andel av felte rådyr har vært voksen bukk i de siste årene. Det er vårt håp at tilbakebetalings-ordningen skal bidra til å øke andelen felt kalv, og dermed gi en bedre rådyrforvaltning. Til alles beste!

 

Hjortejakt:

1. Medlemmer som er tildelt hjortejakt kan ha med seg inntil to jegere. Kort-innehaver må selv delta på jakten. Én jeger skal ha med seg egenmelding fra kortinnehaver, nr. to må ha gjestekort. Jegeravgift skal være betalt.

2. Jegeren plikter å kunne fremvise våpenkort og årlig godkjent skytterprøve.

3. Ikke medlemmer kan ikke ha med seg gjestejegere.

4. De som har hjortekort kan fortsatt jakte sammen med andre i det feltet de er tildelt jakt etter at deres kvote er skutt. Det forutsettes at den som har gjenværende kvote jakter samtidig.

5. Ved hjortejakt, ta hensyn til de som driver harejakt.

6. Jaktkort på hjortejakt inkluderer ettersøksavtale for hjort. To ettersøksekvipasjer har avtale med Utmarkslaget og kan benyttes uten kostnad for jegeren. Navn og telefonnummer står nederst på arket. Klipp ut og ta med under jakta, så får du jakttidene på baksiden av lappen.

 

Harejakt:

1. Det er ikke anledning til å ha med jegere uten gjestekort. Husk å påse at jegeravgift er betalt.

2. Ved harejakt, ta hensyn til de som driver rådyrjakt.

 

And-/gåsejakt:

1. For and- og gåsejakt gjelder vanlige grenser for småviltvald.

 

Beverjakt:

1. Beverkort gis som et gitt antall fellingstillatelser, tilsvarende som for rådyr.

2. Ang. gjestejeger: For beverjakt gjelder de samme regler som for rådyrjakt, jfr. pkt. 1 og 2 under "Rådyrjakt".

 

Bestandsregulering av rovdyr

1. Som prøveordning gis det anledning for alle som har tildelt jakt også å skyte visse typer jaktbart rovvilt, som rev, mår og mink.

2. Vi vil spesielt oppfordre til avskytning av rev, da revebestanden har økt betydelig de senere åra. Dette går særlig ut over ynglingen av rådyr, hare og skogsfugl.

 

Gjestekort

1. Kun grunneiere kan ha med gjestejeger. Gjestekort kan søkes om ved å sende en e-post til Utmarkslaget: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. med navn, epost og adresse på jeger. Det skal også skrives hvem det skal jaktes sammen med, og hvilken art. Faktureringen skjer etterskuddvis ved jaktslutt.

 

FORBUD MOT STÅLHAGL

Det er forbud mot bruk av stålhagl på Utmarkslagets arealer.

Tillatte hagltyper er vismut, wolfram og andre bløte hagltyper.

 

Ettersøks ekvipasjer for rådyr og hjort:

Lars Hjelmtvedt, tlf. 41660485
Rune Norhall, tlf. 47264516
Helge Knutsen, tlf. 93029655

 

Jaktledere elgjaktlag er.:

Prestegårdsfeltet: Einar Røyneberg tlf. 90560247

Greakerfeltet: Erik Skjelland tlf. 91191430

Skarrebofeltet: Jan Hatlestad tlf. 91736113

Løkenfeltet: Einar Løken tlf. 95028200

Odderudfeltet: Knut Ivar Løken tlf. 91674286

Liefeltet: Arnt Stendal tlf. 90504577


 

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK