Informasjon til jegeren

Søknad om jakt
Søknadskjema om jakt legges ut her på hjemmesiden og på Facebook etter at årsmøtet er avholdt i midten av mars.
Søknadsfristen er 1.juni.

Generelt (gjelder alle)
1. Alle jaktkort er personlige og kan ikke overdras til andre. Betalt faktura for tildelt jakt er lik jaktkort.

2. Jegeren har ansvar for å være kjent med valdets grenser. Informasjon og kart kan fås av områdeformannen eller jaktlederen i jaktfeltet.

3. Tildeling av jaktkort gir ingen automatisk rett til å benytte skogsbilveger og andre private veier. Det presiseres at Utmarkslagets jaktareal ikke omfatter innmark. Vis hensyn i nærheten av hus og gårdsplasser.

4. Jakttider: I hele Utmarkslagets område er elgjakta fra 05.10 og de 10 første dagene er reservert elgjakt. Etter dette åpnes det for samjakt, men det må planlegges med jaktleder for elgjaktlaget. Kontakt områdeformann for nærmere informasjon.

5. Utmarkslaget tar forbehold om å stanse all jakt dersom snøforholdene tilsier dette.

6. Ved bruk av hund, prøv å samordne med andre jegere i jaktfeltet slik at det ikke blir for mange hunder samtidig.

7. Utmarkslaget oppfordrer alle jegere til å gå med lett synlige klær, f.eks rød lue. Sikkerhet skal prioriteres foran jaktutbytte.

8. Alle jaktkortinnehavere skal innen angitt frist rapportere om felt vilt til Utmarkslaget.
Fristen er: Umiddelbart etter felt hjort, 3 dager etter felt rådyr og 10 dager etter jaktslutt for de andre artene. Ved jaktslutt skal det også rapporteres hvis det ikke er skutt rådyr. Manglende rapportering medfører et gebyr på 300,- kr på neste års jaktkort.

9. Jaktkortet er først gyldig etter betaling. Betalingsfrist er før jakta starter og senest 9. august. Ved manglende betaling vil det sendes ut purring med tillegg av et gebyr på kr.210,-.

10. Nytt jaktkort tildeles ikke hvis det finnes en ubetalt faktura for tidligere tildelt jakt.Rådyrjakt
1. Medlemmer i Utmarkslaget som er tildelt rådyrjakt kan når vedkommende jakter ha med seg inntil to jegere. Jeger nr. en skal ha med seg melding fra kortinnehaver og jeger nr. to må ha gjestekort. Jegeravgift skal være betalt. En dags gjestekort koster kr.100,- og kan betales med Vipps til nr: 519159.

2. Personer som ikke er medlemmer i Utmarkslaget kan ikke ha med seg gjestejegere

3. Alle jegere plikter å kunne fremvise våpenkort og årlig godkjent skytterprøve.

4. De som har rådyrkort kan jakte sammen med andre i det jaktfeltet der de er tildelt jakt etter at deres kvote er skutt. Det forutsettes at den som har gjenværende kvote jakter samtidig.

5. Ved rådyrjakt må det tas hensyn til de som driver harejakt.

6. Jaktkort på rådyr inkluderer ettersøksavtale. Ettersøksekvipasjer som har avtale med Utmarkslaget kan benyttes uten kostnad for jegeren. Se nederst på siden.

7. Ved felling av rådyrkalv kan jegeren få tilbakebetalt 50% av prisen for et rådyrkort. Dokumentasjon på felt kalv skal skje ved at hodet vises til en av Utmarkslagets representanter. Forevisning skal gjøres innen en uke etter felling. Kortinnehaver må selv sørge for fremvisning av hodet (ring og avtal tidspunkt).

- Gorm Thune, Langeliveien 1, tlf: 932 38 594

- Knut-Erik Rønningen, Løvalddalsveien 14, tlf: 415 34 522

Ved visning vil et øre kappes av, og kortinnehavers navn, adresse og kontonummer noteres. Utbetaling vil skje til kortinnehaveren sin bankkonto innen 20. januar. Felling av kalv teller på tildelt kvote som felt voksent rådyr. Bakgrunnen for denne ordningen er at en alt for stor andel av felte rådyr har vært voksen bukk i de siste årene. Det er vårt håp at tilbakebetalings-ordningen skal bidra til å øke andelen felt kalv, og dermed gi en bedre rådyrforvaltning.Hjortejakt
1. Medlemmer i Utmarkslaget som er tildelt hjortejakt kan når vedkommende jakter ha med seg inntil to jegere. Jeger nr. en skal ha med seg melding fra kortinnehaver og jeger nr. to må ha gjestekort. Jegeravgift skal være betalt. En dags gjestekort koster kr.100,- og kan betales med Vipps til nr: 519159.

2. Personer som ikke er medlemmer i Utmarkslaget kan ikke ha med seg gjestejegere.

3. Alle jegere plikter å kunne fremvise våpenkort og årlig godkjent skytterprøve.

4. De som har hjortekort kan fortsatt jakte sammen med andre i det jaktfeltet der de er tildelt jakt etter at deres kvote er skutt. Det forutsettes at den som har gjenværende kvote jakter samtidig.

5. Ved hjortejakt må det tas hensyn til de som driver harejakt.

6. Jaktkort på hjort inkluderer ettersøksavtale Ettersøksekvipasjer som har avtale med Utmarkslaget kan benyttes uten kostnad for jegeren. Se nederst på siden.Harejakt

1. Medlemmer i Utmarkslaget som er tildelt harejakt kan når vedkommende jakter ha med seg inntil to jegere. Jeger nr. en skal ha med seg melding fra kortinnehaver og jeger nr. to må ha gjestekort. Jegeravgift skal være betalt. En dags gjestekort koster kr.100,- og kan betales med Vipps til nr: 519159.

2. Personer som ikke er medlemmer i Utmarkslaget kan ikke ha med seg gjestejegere.

3. Ved harejakt, ta hensyn til de som driver rådyrjakt.


And-/gåsejakt
1. For and- og gåsejakt gjelder vanlige grenser for småviltvald.


Beverjakt
1. Beverkort gis som et gitt antall fellingstillatelser, tilsvarende som for rådyr.

2. Ang. gjestejeger: For beverjakt gjelder de samme regler som for rådyrjakt, jfr. pkt. 1 og 2 under "Rådyrjakt".


Bestandsregulering av rovdyr
1. Som prøveordning gis det anledning for alle som har tildelt jakt også å skyte visse typer jaktbart rovvilt, som rev, mår og mink.

2. Vi vil spesielt oppfordre til avskytning av rev, da revebestanden har økt betydelig de senere åra. Dette går særlig ut over ynglingen av rådyr, hare og skogsfugl.


Gjestekort
Det er kun medlemmer i Utmarkslaget som kan ha med gjestejegere. Gjestekort kan fås ved å sende en e-post til Utmarkslaget: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. med navn, epost og adresse til jeger. Det skal også noteres hvem det skal jaktes sammen med samt type jakt. En dags gjestekort koster kr.100,- og kan betales med Vipps til nr: 519159. Ved uteblitt betaling vil faktureringen skje etterskuddvis ved jaktslutt.


Forbud mot stålhagl
Det er forbud mot bruk av stålhagl på Utmarkslagets arealer.
Tillatte hagltyper er vismut, wolfram og andre bløte hagltyper.


Ettersøks ekvipasjer for rådyr og hjort:
Rune Norhall, tlf. 47264516
Helge Knutsen, tlf. 93029655


Jaktledere (elg- og hjortejakt)
Prestegårdsfeltet: Einar Røyneberg Tlf: 905 60 247
Greakerfeltet: Erik Skjelland Tlf: 911 91 430
Skarrebofeltet: Jan Hatlestad Tlf: 917 36 113
Løkenfeltet: Einar Løken Tlf: 950 28 200
Odderudfeltet: Knut Ivar Løken Tlf: 916 74 286
Liefeltet: Arnt Stendal Tlf: 905 04 577

 

 


 

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK