Instruks for storvaldrepresentantene

1. Representanten er utnevnt av styret i Utmarkslaget, på vegne av Utmarkslaget som rettighethaver til jakt på elg og hjort. Styret i Utmarkslaget kan vedta å endre eller oppheve representantens mandat eller utnevne en annen representant.

2. Representanten har som ansvar å ivareta Utmarkslagets interesser innenfor de arbeidsområder som gjelder for storvaldet. Dette innebærer medlemmenes samlede interesser med utgangspunkt i Utmarkslagets formål i hht de til enhver tid gjeldende vedtekter for laget.

3. Representanten har mandat til å fatte vedtak om uttak og forvaltning av elg og hjort, herunder forvaltningstiltak, bestandsplaner og fellingskvoter fordelt på alder og kjønn.

4. Dersom det skal fattes vedtak i andre saker enn de nevnt i pkt. 3, skal saken forelegges styret i Utmarkslaget før vedtak i storvaldet. Dette kan være saker som påvirker jakttider, endringer i storvaldes arbeidsområder, som kan få økonomiske konsekvenser eller annet.

5. Representanten har ingen prokura og kan således ikke binde Utmarkslaget verken økonomisk eller ved på annen måte å inngå avtaler på vegne av Utmarkslaget, ut over det mandat som er beskrevet ovenfor.

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK