Årsmøte 8. mars 2017.

Det møtte 14 medlemmer.


1. Innkalling og saksliste godkjent.
- Det bemerkes at medlemmer uten mail skal få skriftlig innkalling.

2. Formann Jon Hjelmtvedt valgt til møteleder.

3. Valgt til underskriving av protokoll: Inger Marie Eriksrud og Arnt Stendal.

4. Årsmelding, opplest og godkjent.

5. Regnskap, opplest og godkjent.

6. Budsjett, opplest og godkjent.

7. Priser og utbytte. Styrets forslag om å ikke endre prisene enstemmig vedtatt.

· Rådyr kr.1600,- (kr. 800,- tilbakebetales ved dokumentert felt kalv).

· Hare med hund kr.1100,-

· Hare uten hund kr.600,-

· And kr.550,-

· Skogsfugl kr.550,-

· Bever kr.100,-

· Gjestekort kr.100,- per dag.

 

8. Jakttider. Styrets forslag om at vi følger storvaldets jakttider enstemmig vedtatt.

9. Fordeling av utbytte av elgjakten. Jaktlagene betaler kr.70.- inkl. mva per kg felt elg. Enkeltområder kan vedta å dele kjøtt etter nåværende ordning.*
Vedtatt med 13 stemmer for og 1 blank.

10. Valg:
Styret:
Formann Jon Hjelmtvedt, valgt for 1 år.
Nestforrmann Lars Johan Kalager, 1 år igjen.
Sekretær Knut Erik Rønningen, 1 år igjen.
Kasserer Jan Hatlestad, valgt for 2 år.
Styremedlem Terje Skaug, valgt for 2 år.

1.Varamedlem Hans Olaf Knatten, valgt for 2 år.
2.varamedlem Einar Røyneberg, 1 år igjen.

Revisor Martin Rønningen, valgt for 1år.
Revisor Marit Foss Hegle, valgt for 1 år.

OMRÅDESTYRENE

Skarrebo:
Jan Hatlestad, 1 år igjen.
Helge Holmen, 2 år igjen.
Kjell Martinsen, valgt for 3 år.

Greaker:
Terje Skaug, 1 år igjen.
Odvar Haga, 2 år igjen.
Martin Rønningen, valgt for 3 år.

Prestegård:
Knut Erik Rønningen, 1 år igjen.
Einar Røyneberg, 2 år igjen.
Camilla Røed, valgt for 3 år.

Løken:
Espen Finden, 1 år igjen.
Jon Hjelmtvedt, 2 år igjen.
Sverre Gabriel Løken, valgt for 3 år.

Odderud:
Jon Erik Solberg, 1 år igjen.
Lars Johan Kalager, 2 år igjen.
Inger Marie Eriksrud, valgt for 3 år.

Lie:
Arne Johan Bu, 2 år igjen.
Stein Arne Lie, valgt for 3 år.
Haldor Rønningen, 2 år igjen.

Valgkomiten:
Sverre Gabriel Løken, 1 år igjen.
Espen Finden på valg. 2 år igjen.
Arnstein Brotnow, valgt for 3 år.

Godtgjørelse til styret
Gjeldene sats er kr.3500,- til kasserer, sekretær og leder.

*Utfyllende forklaring til sak 9, lagt til etter at referatet var godkjent og underskrevet:
«Fordeling av utbytte av elgjakten. Jaktlagene betaler kr.70.- inkl. mva per kg felt elg. Enkeltområder/jaktfelt kan vedta å dele kjøtt etter nåværende ordning».
Ordningen begrunnes med at kvotene har blitt mindre og grunneierne er mange. Hver kjøttpart blir ofte så liten at det blir meningsløst å dele den ut.
Fordelingen av kjøtt er 30% til jaktlaget og 70% til grunneierne, med utgangspunkt i en pris på kr.100,- er derfor prisen for jegerne satt til kr.70,- per kg.
Grunneierne har førsterett til å kjøpe det kjøttet jegerne velger å selge.

 

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK