Årsmøte 3. mars 2022

Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder.
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen.
 • Årsberetning, vedlagt.
 • Regnskap, legges frem på årsmøtet.
 • Anvendelse av årsoverskudd. Styret foreslår at et evt. overskudd fra 2021 godskrives Utmarkslagets egenkapital.
 • Budsjett, legges frem på årsmøtet.
 • Priser og utbytte.

Styret foreslår at prisene holdes uendret og at dagens utbyttestrategi videreføres:

 • Rådyr kr.1900,- (kr. 950,- tilbakebetales ved dokumentert felt kalv).
 • Hare med hund kr.1100,-
 • Hare uten hund kr.600,- kr.550,-
 • Skogsfugl kr.550,-
 • Bever kr.100,-
 • Gjestekort kr.100,- per dag.
 • Hjort kr.1900.- pluss kr.100.- per kg for felt dyr.

 

 • Valg, valgkomiteens innstilling er vedlagt.
 • Godtgjørelse til styret. Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse til styret holdes uendret med 3500,- kr til leder, kasserer og sekretær.

 

Eventuelt.

 

REFERAT:

Det deltok 17 medlemmer, og ingen med fullmakt.

1. Innkalling og saksliste godkjent.

2. Leder Trond Kleveland valgt til møteleder.

3. Valgt til å underskrive protokoll: Eirik J. H. Hjelmtvedt og Inger M. Eriksrud.

4. Årsmelding ble opplest og godkjent.

5. Regnskap ble opplest og godkjent.

6. Anvendelse av årsoverskudd. Styrets forslag om at overskuddet fra 2021 godskrives Utmarkslagets egenkapital ble godkjent. Regnskapet er revidert.

7. Budsjett for 2022 ble lagt fram og godkjent.

8. Priser og utbytte. Styrets forslag ble godkjent med en endring. Jaktkort for bever økes til kr 300,- fra 100,-

9. Valg. Det ble vedtatt at normal avstemming skulle brukes. Ingen av medlemmene krevde gradert stemmerett. Valgkomiteens innstilling med Helge Holmen som medlem i valgkomiteen ble godkjent som foreslått.

10. Godtgjørelse til styret. Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse til styret holdes uendret med 3500,- kr til leder, kasserer og sekretær. Dette ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt:
Forslag fra Geir Rysjedal «Naboer som går sammen og har samlet areal over 500 mål har rett til 1 rådyr»
Dett ble diskutert. Det var ikke setmning for å gå videre med dette. Det er jo mulig for Rysjedal å fremme forslag for neste årsmøte hvis ønskelig.

Skal Utmarkslaget evt. støtte kjøp av varmesøkende drone som Rune Norhall ønsker å kjøpe til ettersøk av rådyr + søk etter rådyrkalv før slått, så bør det søkes støtte fra andre aktører i tillegg. Han oppfordres til å søke BHUL via styret.

 Vedlegg:

Årsberetning 2021

Innstilling fra valgkomiteen BHUL 2022

Balanse

Resultat

Budsjett

 

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK