Årsberetning 2019

Botne og Hillestad Utmarkslag har i 2019 avholdt årsmøte onsdag 13. mars på Fjellhall.
Det møtte 21 stemmeberettigede medlemmer og 2 med fullmakt. Fordelingsmøte ble avholdt 12. juni
Det ble avholdt 5 styremøter og behandlet 30 saker i 2019.

Rådyr og småvilt.
Til høstjakten 2019 ble det tildelt:
128 fellingstillatelser på rådyr.
6 fridyr etter grunneierordningen.
3 fridyr som kompensasjon for ettersøkshund.
9 fellingstillatelser på hjort.
11 jaktkort på hare med hund
4 jaktkort på hare uten hund
17 jaktkort på and og gås.
17 jaktkort på bever
15 jaktkort på skogsfugl

Etter flere purringer på både mail og SMS har vi i år klart å få inn rapporter fra alle unntatt to jegere.
Det er innrapportert 59 rådyr, fordelt på 23 bukk, 15 rå, 9 bukkelam og 12 rålam.

Elg og hjort
Det ble felt 11 elg i lagets område. Elgstammen er sterkt redusert og antall felte elger er sterkt redusert de siste årene. Fellingsprosent er 27% for Hof Syd og 35% for Hof Øst.
Det ble felt en hjort i lagets område. Fellingsprosent er 10% både i Hof Syd og Hof Øst.


Generelt
Avtalen med de tre ettersøksekvipasjene fortsetter som før.
Det har ikke kommet inn noen meldinger om ulovlig jakt i 2019.


Utmarkslagets styre har bestått av:
Formann: Trond Kleveland
Nestformann: Lars Johan Kalager.
Kasserer: Jan Hatlestad.
Sekretær: Knut-Erik Rønningen
Styremedlem: Terje Skau

 

 

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK