Årsmøte 5. mars 2020

Det møtte 17 stemmeberettigede medlemmer og 2 med fullmakt.


1. Innkalling og saksliste godkjent.

2. Formann Trond Klevland valgt til møteleder.

3. Valgt til underskriving av protokoll: Jin Hjelmtvedt og Stein Arne Lie.

4. Årsmelding, opplest og godkjent.

5. Regnskap, opplest og godkjent.

6. Budsjett, opplest og godkjent.

7, Anvendelse av årsoverskudd. Styret foreslår at overskuddet fra 2019 godskrives Utmarkslagets egenkapital.

8. Priser og utbytte.

Styrets forslag om å holde prisene uendret ble enstemmig vedtatt.

Prisene for 2020 blir da:

· Rådyr kr.1900,- (kr. 950,- tilbakebetales ved dokumentert felt kalv).

· Hare med hund kr.1100,-

· Hare uten hund kr.600,-

· And kr.550,-

· Skogsfugl kr.550,-

· Bever kr.100,-

· Gjestekort kr.100,- per dag.

- Hjortekort kr.1900,- + kr.100 per kg kjøtt vd felt dyr.

 

9. Valg.

Styret:


Formann Trond Kleveland. Gjenvalgt for 1 år.

Nestformann Lars Johan Kalager. Gjenvalgt for 2 år.

Sekretær Knut Erik Rønningen. Gjenvalgt for 2 år.

Kasserer Jan Hatlestad. kke på valg,ett år igjen.

Styremedlem Terje Skaug. kke på valg,ett år igjen.

 

 1.Varamedlem Gry Munthe. Valgt for 1 år.

2.varamedlem Einar Røyneberg. Gjenvalgt for 1 år.

 

Revisorer:

Revisor Kari-Anne Solberg

Revisor Camilla Røed


OMRÅDESTYRENE

Skarrebo:

Jan Hatlestad, tlf: 917 36 113

Helge Holmen, tlf: 951 09 122

Kjell Martinsen, tlf. 482 75 287


Greaker:

Terje Skau, tlf: 982 17 863

Tom Rune Gravningen, tlf: 932 29 478

Hans Petter Brunborg, tlf. 954 75 424


Prestegård:

Knut-Erik Rønningen, tlf: 415 34 522

Einar Røyneberg, tlf: 905 60 247

Camilla Røed, tlf: 452 47 467

 

Løken:

Espen Finden, tlf: 913 66 242

Jon Hjelmtvedt, tlf: 416 18 690

Sverre Gabriel Løken, tlf: 916 21 462

 

Odderud:

Trond Solberg, tlf: 990 93 838

Lars Johan Kalager, tlf: 916 27 640

Inger Marie Eriksrud, tlf: 405 29 907

 

Lie:

Stein Arne Lie, tlf: 906 64 766

Ingunn Solberg

 

Valgkomiten:

Jon Hjelmtvedt

Arnstein Brotnow

Sverre Gabriel Løken


10. Godtgjørelse til styret. Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse til styret holdes uendret med 3500,- kr til leder, kasserer og sekretær.


11. Endring av vedtekter §10 - styret foreslår at tekst i §10 endres til:

§ 10. EGNE ENHETER INNENFOR UTMARKSLAGET

Utmarkslagets areal kan deles i hensiktsmessige jaktfelt.

Et områdestyre på tre-3- medlemmer velges for hvert jaktfelt.

Ved endring av grensene for Utmarkslagets areal skal styret i samarbeid med berørte medlemmer søke kommunen om endring av grensene. Ved endring av jaktfeltenes grenser innenfor Utmarkslagets areal skal styret i samarbeid med berørte medlemmer melde endringen til kommunen.

Dagens tekst for §10

§ 10. EGNE ENHETER INNENFOR UTMARKSLAGET

Utmarkslagets areal kan deles i hensiktsmessige storviltvald. Storviltvaldene kan deles i egnede småviltfelt. Et områdestyre på tre-3- medlemmer velges for hvert storviltvald. Ved endring av grensene for storviltvald skal styret i samarbeide med berørte medlemmer fremme søknad til viltnemda om storviltvaldenes grenser.

Endring av vedtekter §14

§ 14. TVISTER

Tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmer innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av lagets vedtekter, avgjøres med bindene virkning for alle parter (jfr. Rettegangsloven kp. 32) av en voldgiftsrett på tre-3- medlemmer.

Av disse velger partene en hver og sorenskriveren velger det tredje medlem.

Dagens tekst for §14

§ 14. TVISTER

Alle tvistigheter mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmer innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøres med bindene virkning for alle parter (jfr. Rettegangsloven kp. 32) av en voldgiftsrett på tre-3- medlemmer. Av disse velger partene en hver og sorenskriveren i Holmestrand det tredje medlem.

 

 

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK