Årsberetning 2019

Rådyr og småvilt.
Til høstjakten 2018 ble det tildelt:
103 fellingstillatelser på rådyr.
10 fridyr etter grunneierordningen.
3 fridyr som kompensasjon for ettersøkshund.
5 fellingstillatelser på hjort.
6 jaktkort på hare med hund
5 jaktkort på hare uten hund
18 jaktkort på and og gås.
20 jaktkort på bever
10 jaktkort på skogsfugl

Etter flere purringer på både mail og SMS har vi i år klart å få inn rapporter fra alle jegere.
Det er innrapportert 57 rådyr, fordelt på 24 bukk, 13 rå, 13 bukkelam og 7 rålam.

Rovviltjakt fortsetter med det laget som har avtale med BHUL. Medlemmer i Utmarkslaget kan reservere seg mot rovviltjakt på sitt areal. Det må skje skriftlig til styret.

Elg og hjort
Det ble felt ca. 17 elg i lagets område. Elgstammen er sterkt redusert og antall felte elger er halvert de siste åra.
Det ble felt 5 hjort.

Generelt
Avtalen med de tre ettersøksekvipasjene fortsetter som før.
Det har ikke kommet inn noen meldinger om ulovlig jakt i 2018.


Utmarkslagets styre har bestått av:
Formann: Trond Kleveland
Nestformann: Lars Johan Kalager.
Kasserer: Jan Hatlestad.
Sekretær: Knut-Erik Rønningen
Styremedlem: Terje Skau

 

 

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK