Årsberetning 2019

Rådyr og småvilt.
Til høstjakten 2018 ble det tildelt:
103 fellingstillatelser på rådyr.
10 fridyr etter grunneierordningen.
3 fridyr som kompensasjon for ettersøkshund.
5 fellingstillatelser på hjort.
6 jaktkort på hare med hund
5 jaktkort på hare uten hund
18 jaktkort på and og gås.
20 jaktkort på bever
10 jaktkort på skogsfugl

Etter flere purringer på både mail og SMS har vi i år klart å få inn rapporter fra alle jegere.
Det er innrapportert 57 rådyr, fordelt på 24 bukk, 13 rå, 13 bukkelam og 7 rålam.

Rovviltjakt fortsetter med det laget som har avtale med BHUL. Medlemmer i Utmarkslaget kan reservere seg mot rovviltjakt på sitt areal. Det må skje skriftlig til styret.

Elg og hjort
Det ble felt ca. 17 elg i lagets område. Elgstammen er sterkt redusert og antall felte elger er halvert de siste åra.
Det ble felt 5 hjort.

Generelt
Avtalen med de tre ettersøksekvipasjene fortsetter som før.
Det har ikke kommet inn noen meldinger om ulovlig jakt i 2018.


Utmarkslagets styre har bestått av:
Formann: Trond Kleveland
Nestformann: Lars Johan Kalager.
Kasserer: Jan Hatlestad.
Sekretær: Knut-Erik Rønningen
Styremedlem: Terje Skau

 

 

Årsmøte 13. mars 2019

Det møtte 21 stemmeberettigede medlemmer og 2 med fullmakt.


1. Innkalling og saksliste godkjent.

2. Formann Trond Klevland valgt til møteleder.

3. Valgt til underskriving av protokoll: Ingunn Solberg og Gro Howlid Aschehoug.

4. Årsmelding, opplest og godkjent.

5. Regnskap, opplest og godkjent.

6. Budsjett, opplest og godkjent.

7. Priser og utbytte.

Styrets forslag om å holde prisene uendret ble enstemmig vestatt.

Prisene for 2019 blir da:

· Rådyr kr.1900,- (kr. 950,- tilbakebetales ved dokumentert felt kalv).

· Hare med hund kr.1100,-

· Hare uten hund kr.600,-

· And kr.550,-

· Skogsfugl kr.550,-

· Bever kr.100,-

· Gjestekort kr.100,- per dag.

- Hjortekort kr.1900,- + kr.100 per kg kjøtt vd felt dyr.

 

10. Valg.

Styret:


Formann Trond Kleveland. Gjenvalgt for 1 år.

Nestformann Lars Johan Kalager. Ikke på valg,ett år igjen.

Sekretær Knut Erik Rønningen. Ikke på valg,ett år igjen.

Kasserer Jan Hatlestad. Gjenvalgt for 2 år.

Styremedlem Terje Skaug. Gjenvalgt for 2 år.

 1.Varamedlem Gry Munthe. Valgt for 1 år.

2.varamedlem Einar Røyneberg. Gjenvalgt for 1 år.

 

Revisorer:


Revisor Kari-Anne Solberg. Valgt for 1 år.

Revisor Marit Foss Hegle, valgt for 1 år.


OMRÅDESTYRENE

Skarrebo:

Helge Holmen, valgt for 3 år.

Kjell Martinsen, 1 år igjen.

Jan Hatlestad2 år igjen.

 

Greaker:

Tom Rune Gravningen, valgt for 3 år.

Martin Rønningen, 1 år igjen.

Terje Skau, 2 år igjen.

 

Prestegård:

Einar Røyneberg,  valgt for 3 år.

Camilla Røed, 1 år igjen.

Knut Erik Rønningen,2 år igjen.

 

Løken:

Jon Hjelmtvedt, valgt for 3 år.

Sverre Gabriel Løken, 1 år igjen.

Espen Finden,2 år igjen.

 

Odderud:

Lars Johan Kalager, valgt for 3 år. 

Inger Marie Eriksrud, 1 år igjen.

Trond Solberg,2 år igjen.

 

Lie:

Stein Arne Lie, valgt for 3 år. 

Haldor Rønningen, 1 år igjen.

Arne Johan Bu, 2 år igjen.

 

Valgkomiten:

Jon Hjelmtvedt, valgt for 3 år.

Arnstein Brotnow, 1 år igjen.

Sverre Gabriel Løken,2 år igjen.

 

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK