ÅRSBERETNING 2017

Botne og Hillestad Utmarkslag har i 2017 avholdt årsmøte 13. mars på Skytterhuset.

Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer. Fordelingsmøte ble avholdt 19.juni.

Det ble avholdt 4 styremøter.

 

Rådyr og småvilt.

Til høstjakten 2017 ble det tildelt:

126 fellingstillatelser på rådyr

10 jaktkort på hare med hund

2 jaktkort på hare uten hund

19 jaktkort på and og gås.

12 jaktkort på bever

10 jaktkort på skogsfugl

 

Per 25.02.18 var det innrapportert 59 rådyr, fordelt på 20 bukk, 13 rå, 17 bukkelam og 9 rålam.

Det har vist seg svært arbeidskrevende å få inn rapporter fra alle jegere. Etter å ha purret på både mail og SMS gjenstår

det fortsatt 5 rådyrjegere som ikke har rapportert, disse vil bli ilagt et gebyr på kr.300.- hvis de får innvilget jakt i år.

Rovviltjakt fortsetter med det laget som har avtale med BHUL. Medlemmer i Utmarkslaget kan reservere seg mort

rovviltjakt på sitt areal. Det må skje skriftlig til styret.

 

Elg og hjort.

Det ble felt ca. 15 elg i lagets område. Elgstammen er sterkt redusert og antall felte elger er halvert de siste åra. Det ble felt 1 hjort.

 

GENERELT

Avtalen med de tre ettersøksekvipasjene fortsetter som før.

Det har ikke kommet inn noen meldinger om ulovlig jakt i 2017.

 

Utmarkslagets styre har bestått av:

Formann: Jon Hjelmtvedt.

Nestformann: Lars Johan Kalager.

Kasserer: Jan Hatlestad.

Sekretær: Knut-Erik Rønningen

Styremedlem: Terje Skau

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK