Årsmøte 14. mars 2018

Det møtte 13 medlemmer.


1. Innkalling og saksliste godkjent.

2. Formann Jon Hjelmtvedt valgt til møteleder.

3. Valgt til underskriving av protokoll: IArne Johan Bu og Espen Finden.

4. Årsmelding, opplest og godkjent.

5. Regnskap, opplest og godkjent.

6. Budsjett, opplest og godkjent.

7. Priser og utbytte.

Utbytte overføres neste års drift.

Styrets forslag om å heve rådyrprisen til kr.1900,- og å selge hjortekort for kr.1900,- pluss kr.100,- per kg kjøtt ble enstemmig vedtatt.

Prisene for 2018 blir da:

· Rådyr kr.1900,- (kr. 950,- tilbakebetales ved dokumentert felt kalv).

· Hare med hund kr.1100,-

· Hare uten hund kr.600,-

· And kr.550,-

· Skogsfugl kr.550,-

· Bever kr.100,-

· Gjestekort kr.100,- per dag.

- Hjortekort kr.1900,-. Styret vil på første møte utarbeide klare retningslinjer for hjortejakten.

 

10. Valg.

Styret:
Formann Trond Kleveland, valgt for 1 år.

Nestforrmann Lars Johan Kalager, valgt for 2 år.

Sekretær Knut Erik Rønningen, valgt for 2 år.

Kasserer Jan Hatlestad, ikke på valg,ett år igjen.

Styremedlem Terje Skaug, ikke på valg,ett år igjen.

1.Varamedlem Stein Arne Lie, ikke på valg,ett år igjen.

2.varamedlem Einar Røyneberg, valgt for 2 år.

Revisor Martin Rønningen, valgt for 1år.

Revisor Marit Foss Hegle, valgt for 1 år.


OMRÅDESTYRENE

Skarrebo:

Helge Holmen, 1 år igjen.

Kjell Martinsen, 2 år igjen.

Jan Hatlestad, valgt for 3 år.

 

Greaker:

Odvar Haga,1 år igjen.

Martin Rønningen, 2 år igjen.

Terje Skau, valgt for 3 år.

 

Prestegård:

Einar Røyneberg, 1 år igjen.

Camilla Røed, 2 år igjen.

Knut Erik Rønningen, valgt for 3 år.

 

Løken:

Jon Hjelmtvedt, 1 år igjen.

Sverre Gabriel Løken, 2 år igjen.

Espen Finden,valgt for 3 år.

 

Odderud:

Lars Johan Kalager, 1 år igjen.

Inger Marie Eriksrud, 2 år igjen.

Trond Solberg,valgt for 3 år.

 

Lie:

Stein Arne Lie, 1 år igjen.

Haldor Rønningen, 2 år igjen.

Arne Johan Bu,valgt for 3 år.

 

Valgkomiten:

Espen Finden, 1 år igjen.

Arnstein Brotnow, på valg. 2 år igjen.

Sverre Gabriel Løken,valgt for 3 år.

 

ÅRSBERETNING 2017

Botne og Hillestad Utmarkslag har i 2017 avholdt årsmøte 13. mars på Skytterhuset.

Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer. Fordelingsmøte ble avholdt 19.juni.

Det ble avholdt 4 styremøter.

 

Rådyr og småvilt.

Til høstjakten 2017 ble det tildelt:

126 fellingstillatelser på rådyr

10 jaktkort på hare med hund

2 jaktkort på hare uten hund

19 jaktkort på and og gås.

12 jaktkort på bever

10 jaktkort på skogsfugl

 

Per 25.02.18 var det innrapportert 59 rådyr, fordelt på 20 bukk, 13 rå, 17 bukkelam og 9 rålam.

Det har vist seg svært arbeidskrevende å få inn rapporter fra alle jegere. Etter å ha purret på både mail og SMS gjenstår

det fortsatt 5 rådyrjegere som ikke har rapportert, disse vil bli ilagt et gebyr på kr.300.- hvis de får innvilget jakt i år.

Rovviltjakt fortsetter med det laget som har avtale med BHUL. Medlemmer i Utmarkslaget kan reservere seg mort

rovviltjakt på sitt areal. Det må skje skriftlig til styret.

 

Elg og hjort.

Det ble felt ca. 15 elg i lagets område. Elgstammen er sterkt redusert og antall felte elger er halvert de siste åra. Det ble felt 1 hjort.

 

GENERELT

Avtalen med de tre ettersøksekvipasjene fortsetter som før.

Det har ikke kommet inn noen meldinger om ulovlig jakt i 2017.

 

Utmarkslagets styre har bestått av:

Formann: Jon Hjelmtvedt.

Nestformann: Lars Johan Kalager.

Kasserer: Jan Hatlestad.

Sekretær: Knut-Erik Rønningen

Styremedlem: Terje Skau

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK