Årsmøte 8. mars 2017.

Det møtte 14 medlemmer.


1. Innkalling og saksliste godkjent.
- Det bemerkes at medlemmer uten mail skal få skriftlig innkalling.

2. Formann Jon Hjelmtvedt valgt til møteleder.

3. Valgt til underskriving av protokoll: Inger Marie Eriksrud og Arnt Stendal.

4. Årsmelding, opplest og godkjent.

5. Regnskap, opplest og godkjent.

6. Budsjett, opplest og godkjent.

7. Priser og utbytte. Styrets forslag om å ikke endre prisene enstemmig vedtatt.

· Rådyr kr.1600,- (kr. 800,- tilbakebetales ved dokumentert felt kalv).

· Hare med hund kr.1100,-

· Hare uten hund kr.600,-

· And kr.550,-

· Skogsfugl kr.550,-

· Bever kr.100,-

· Gjestekort kr.100,- per dag.

 

8. Jakttider. Styrets forslag om at vi følger storvaldets jakttider enstemmig vedtatt.

9. Fordeling av utbytte av elgjakten. Jaktlagene betaler kr.70.- inkl. mva per kg felt elg. Enkeltområder kan vedta å dele kjøtt etter nåværende ordning.*
Vedtatt med 13 stemmer for og 1 blank.

10. Valg:
Styret:
Formann Jon Hjelmtvedt, valgt for 1 år.
Nestforrmann Lars Johan Kalager, 1 år igjen.
Sekretær Knut Erik Rønningen, 1 år igjen.
Kasserer Jan Hatlestad, valgt for 2 år.
Styremedlem Terje Skaug, valgt for 2 år.

1.Varamedlem Hans Olaf Knatten, valgt for 2 år.
2.varamedlem Einar Røyneberg, 1 år igjen.

Revisor Martin Rønningen, valgt for 1år.
Revisor Marit Foss Hegle, valgt for 1 år.

OMRÅDESTYRENE

Skarrebo:
Jan Hatlestad, 1 år igjen.
Helge Holmen, 2 år igjen.
Kjell Martinsen, valgt for 3 år.

Greaker:
Terje Skaug, 1 år igjen.
Odvar Haga, 2 år igjen.
Martin Rønningen, valgt for 3 år.

Prestegård:
Knut Erik Rønningen, 1 år igjen.
Einar Røyneberg, 2 år igjen.
Camilla Røed, valgt for 3 år.

Løken:
Espen Finden, 1 år igjen.
Jon Hjelmtvedt, 2 år igjen.
Sverre Gabriel Løken, valgt for 3 år.

Odderud:
Jon Erik Solberg, 1 år igjen.
Lars Johan Kalager, 2 år igjen.
Inger Marie Eriksrud, valgt for 3 år.

Lie:
Arne Johan Bu, 2 år igjen.
Stein Arne Lie, valgt for 3 år.
Haldor Rønningen, 2 år igjen.

Valgkomiten:
Sverre Gabriel Løken, 1 år igjen.
Espen Finden på valg. 2 år igjen.
Arnstein Brotnow, valgt for 3 år.

Godtgjørelse til styret
Gjeldene sats er kr.3500,- til kasserer, sekretær og leder.

*Utfyllende forklaring til sak 9, lagt til etter at referatet var godkjent og underskrevet:
«Fordeling av utbytte av elgjakten. Jaktlagene betaler kr.70.- inkl. mva per kg felt elg. Enkeltområder/jaktfelt kan vedta å dele kjøtt etter nåværende ordning».
Ordningen begrunnes med at kvotene har blitt mindre og grunneierne er mange. Hver kjøttpart blir ofte så liten at det blir meningsløst å dele den ut.
Fordelingen av kjøtt er 30% til jaktlaget og 70% til grunneierne, med utgangspunkt i en pris på kr.100,- er derfor prisen for jegerne satt til kr.70,- per kg.
Grunneierne har førsterett til å kjøpe det kjøttet jegerne velger å selge.

 

Årsberetning 2016

Botne og Hillestad Utmarkslag har i 2016 avholdt årsmøte 29. februar på Skytterhuset. Det møtte 17 stemmeberettigede medlemmer. Fordelingsmøte ble avholdt 18. juni.

Det ble avholdt 3 styremøter. Ingen spesielle saker i år. 

 

Rådyr og småvilt.

Til høstjakten 2016 ble det tildelt:

130 fellingstillatelser på rådyr

5 jaktkort på hare med hund

1 jaktkort på hare uten hund

16 jaktkort på and og gås.

8 jaktkort på bever

6 jaktkort på skogsfugl

For 2016 ble det innrapportert 56 rådyr, fordelt på 27 bukk, 15 rå, 11 råkalv og 8 bukkekalv.

 

Elg og hjort.

Totalt ble det felt 10 elg i lagets område, hovedsakelig ungdyr og kalv. Det ble felt to hjort.

GENERELT

Avtalen med de tre ettersøksekvipasjene fortsetter som før.

Rådyrfóring fortsetter og fór kan hentes hos Lars Johan Kalager.

Det har ikke kommet inn noen meldinger om ulovlig jakt i 2016.

 

Utmarkslagets styre har bestått av:

Formann: Jon Hjelmtvedt.

Nestformann: Lars Johan Kalager.

Kasserer: Bjørn Anders Rød

Sekretær: Knut-Erik Rønningen

Styremedlem: Terje Skaug

                            

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK