feb 20 2020

Årsmøte torsdag 5 mars kl 19.00 på Fjellhall

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder.

3. Valg av to personer til å underskrive protokollen.

4. Årsmelding, vedlagt.

5. Regnskap, legges frem på årsmøtet. Resultat 2019 vedlagt (ikke revidert pr dato) 

6. Anvendelse av årsoverskudd. Styret foreslår at overskuddet fra 2019 godskrives Utmarkslagets egenkapital.

7. Budsjett, legges frem på årsmøtet.

8. Priser og utbytte:

Styret foreslår at prisene holdes uendret og at dagens utbyttestrategi videreføres
Rådyr kr.1900,- (kr. 950,- tilbakebetales ved dokumentert felt kalv).
Hare med hund kr.1100,-
Hare uten hund kr.600,-
And kr.550,-
Skogsfugl kr.550,-
Bever kr.100,-
Gjestekort kr.100,- per dag.
Hjort kr.1900.- pluss kr.100.- per kg for felt dyr.

9. Valg, valgkomiteens innstilling er vedlagt.

10. Godtgjørelse til styret. Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse til styret holdes uendret med 3500,- kr til leder, kasserer og sekretær.

11. Endring av vedtekter §10 - styret foreslår at tekst i §10 endres til:

§ 10. EGNE ENHETER INNENFOR UTMARKSLAGET
Utmarkslagets areal kan deles i hensiktsmessige jaktfelt.
Et områdestyre på tre-3- medlemmer velges for hvert jaktfelt.
Ved endring av grensene for Utmarkslagets areal skal styret i samarbeid med berørte medlemmer søke kommunen om endring av grensene. Ved endring av jaktfeltenes grenser innenfor Utmarkslagets areal skal styret i samarbeid med berørte medlemmer melde endringen til kommunen og storvaldet.


Dagens tekst for §10:

§ 10. EGNE ENHETER INNENFOR UTMARKSLAGET
Utmarkslagets areal kan deles i hensiktsmessige storviltvald. Storviltvaldene kan deles i egnede småviltfelt. Et områdestyre på tre-3- medlemmer velges for hvert storviltvald. Ved endring av grensene for storviltvald skal styret i samarbeide med berørte medlemmer fremme søknad til viltnemda om storviltvaldenes grenser.


12. Endring av vedtekter §14:

§ 14. TVISTER
Tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmer innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av lagets vedtekter, avgjøres med bindene virkning for alle parter (jfr. Rettegangsloven kp. 32) av en voldgiftsrett på tre-3- medlemmer.
Av disse velger partene en hver og sorenskriveren velger det tredje medlem.


Dagens tekst for §14:

§ 14. TVISTER
Alle tvistigheter mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmer innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøres med bindene virkning for alle parter (jfr. Rettegangsloven kp. 32) av en voldgiftsrett på tre-3- medlemmer. Av disse velger partene en hver og sorenskriveren i Holmestrand det tredje medlem.

13. Eventuelt.


Etter avsluttet årsmøte blir det bevertning, vel møtt! 

     

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK