mar 15 2021

Priser for jakt i 2021

Rådyr kr.1900,-
(Kr. 950,- tilbakebetales ved dokumentert felt kalv).

Hjort kr.1900,-
(I tillegg kommer kr.100,- per kilo slaktevekt for felt dyr).

Hare med hund kr.1100,- 

Hare uten hund kr.600,- 

And kr.550,- 

Skogsfugl kr.550,- 

Bever kr.100,- 

Gjestekort kr.100,- per dag. -

Både gjestekort og faktura for jakt kan betales med VIPPS nummer 519159.